Curs de limba turca

Didactica Limbii Turce

Mai jos sunt expuse câteva dintre facilitățile de care beneficiază cursanții de la limba turcă.

  • Avantajul de a învăța limba turcă direct de la profesori turci
  • Folosirea în conversație a limbii turce, încă de la primele lecții
  • Învățarea limbii turce fără a fi necesară o a doua limbă de referință
  • Folosirea materialelor audio-video în timpul lecțiilor (cd, vcd, prezentare materiale ș.a)
  • O colecție impresionantă de exerciții și materiale pentru exersare, oferite după fiecare lecție
  • Posibilitatea de a practica limba turcă împreună cu profesorul, în fiecare zi a săptămânii
  • Posibilitatea de a urmări filme titrate și dublaje în limba turcă
  • Ziare, reviste, scurte povestiri și cărți în limba turcă

Cursul de limbă turcă este structurat pe patru nivele compuse din stadii a câte  trei module.
Primul și cel de-al doilea stadiu alcătuiesc nivelul de bază, iar stadiul trei și patru reprezintă nivelul mediu, respectiv nivelul avansat.
Un modul are 32 de ore.

Nivelul de Bază

Nivelul Mediu

Nivelul Avansat

Stadiul 1

Stadiul 2

          Stadiul 3

Stadiul 4

  Modul 1 (32 de ore)   Modul 1       (32 de ore)     Modul 1       (32 de ore)   Modul 1       (32 de ore)
Modulul 2   (32 de ore)   Modulul 2   (32 de ore)     Modulul 2   (32 de ore)   Modulul 2   (32 de ore)
Modulul 3   (32 de ore)   Modulul 3   (32 de ore)     Modulul 3   (32 de ore)   Modulul 3   (32 de ore)

 

Mai jos sunt detaliate cunoștințele dobândite de cursanți la sfârșitul fiecărui nivel parcurs.

Stadiul 1

La sfârșitul primului stadiu, cursanții știu să se prezinte și sunt familiarizați cu alfabetul turc și armonia vocalică a acestei limbi. Pot denumi obiecte din mediul înconjurător, cunosc echivalentul turcesc al meseriilor sau al persoanelor care formează o familie, pot spune cât este ceasul.
Învață modul turcesc în care se fac cumpărăturile și cuvintele folosite în acest scop. Pot formula dialoguri necesare pentru piață, restaurant, magazine sau spitale. Cunosc denumirile turcești pentru diferite feluri de  mâncare, de îmbrăcăminte, de legume și fructe, de animale, și învață denumiri ale obiectelor dintr-un super-market.
Pot vorbi, formulând propoziții simple și pot folosi timpurile prezent, prezent simplu, trecut și viitor. Încep să învețe formarea și folosirea în propoziție a diatezei pasive.

Stadiul 2

După parcurgerea celui de al doilea stadiu, cursanții noștri își pot descrie cu ușurință  gândurile, trăirile și simțurile. Au învățat deja denumiri din domeniul sportului sau al mijloacelor de transport în comun, precum și termeni muzicali. Își lărgesc cunoștințe le despre Turcia. Învață mijloacele de comunicare, calculatorul și componentele calculatorului, aparatele electronice.
Pot formula diferite dialoguri necesare în magazine, la cumpărături.

Stadiul 3

La finele celui de al treilea stadiu, cursanții centrului nostru pot purta conversații despre structura familiei, alegerea unei meserii, compartimentarea casei, despre caracteristicile animalelor și anotimpurilor, despre valorile culturale ale diferitelor  națiuni, despre boli, dar și despre ingredientele folosite pentru prepararea băuturilor. Pot conversa despre modul de viață al persoanelor publice își adâncesc cunoștințele despre sărbători și lumea filmului animat.
Sunt în măsură să studieze detaliat, la un nivel avansat, substantivele, adjectivele, pronumele, adverbele și formele sufixelor posesive din limba turcă. Înțeleg și formulează la rândul lor propoziții cu structură complexă.

Stadiul 4

La sfărșitul celui de al patrulea stadiu, cursanții ating nivelul avansat de cunoștințe de  limbă turcă. Cea mai mare parte a activităților lor este îndreptată spre conversație.
Acest nivel permite studierea unor lecții precum cele referitoare la căile succesului în viață, lumea cinematografică, efectele dezastrelor naturale asupra omenirii, abilități personale, mijloace de comunicare în masă, evoluția istorică, ramuri sportive, efectele culorilor asupra oamenilor, obiceiuri dăunătoare, Turcia sub toate aspectele, personalități care au influențat istoria, hobby-uri, istoria și puterea banilor, construcții extraordinare ale omenirii, viața sălbatică a animalelor ș.a.
Lecțiile parcurse la acest nivel sunt însoțite de conversații, cu implicarea foarte activă a cursanților, putându-și descrie în amănunțime impresiile și părerile.

În viziunea centrului nostru, “Deși scopul învățării unei limbi străine îl constituie comunicarea, o limbă nu se învață decât prin folosire” constituie un adevăr. Având această anticipare a rezultatului spre care este orientată întreaga noastră activitate, am ales ca profesori numai reprezentanți special pregătiți pentru a lucra în acest domeniu, profesori cu personalitate dinamică și cunoștințe temeinice în predarea limbii străine.
Sălile de clasă sunt dotate cu aparatura audio-video necesară desfășurării orelor de curs în condiții optime. Pentru o cât mai bună interacțiune cursant-profesor, mesele cursanților sunt aranjate în formă de ‘U’.

Pentru mai multe detalii, sunaţi la numărul de telefon 021.335. 58.58

Descoperiți diferența!

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *